Ako by volili
študenti?

Aj v školskom roku 2019/2020 záleží na hlase mladých ľudí.

Prihláste svoju školu dnes do simulovaných Študentských volieb.

Prečo sú dôležité?

Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti.


Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách. Aj to môže byť konečným efektom volieb „nanečisto“.

Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedia sa, ako fungujú a ich hlasy a názory bude počuť. Zviditeľnia sa pre skutočných oprávnených voličov, ktorí si často mylne myslia, že mladí nemajú dostatok kompetencie na to, aby sa k politike vyjadrovali. Nedávne voľby ukázali nespokojnosť mladých s tým, čo sa deje a v médiách otvorili otázku budúcnosti Slovenska. Pretože tú budú tvoriť práve dnešní stredoškoláci.

Kto voľby organizuje?

Študenti-dobrovoľníci organizujú tieto voľby od A po Z, od návrhu plagátov až po vyhodnotenie výsledkov za všetky školy. Pri ostatných voľbách, tak župných, ako aj parlamentných, sa ukázali protestné preferencie mladých ľudí a téma budúcnosti Slovenska na chvíľu ovládla aj médiá.

 

Študentské voľby sú apolitický projekt - nepropagujú žiadnu konkrétnu stranu alebo hnutie, ale prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu.

Radi by sme oslovili všetky vzdelávacie organizácie aj kandidátov so žiadosťou o spoluprácu pri udržiavaní spoločenského dialógu o účasti mladých ľudí na verejnom živote. Preto platformu Študentských volieb otvárame pre ďalších organizátorov a iniciatívy, ktoré sledujú rovnaké ciele a hodnoty - reprezentatívnosť, sprístupnenie príležitostí pre všetkých študentov, rovesnícky princíp a metodologickú dôslednosť.

 

Študentské voľby v roku 2018/2019 sa konali pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, p. Eriky Jurinovej, a pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, p. Rastislava Trnku. Študentské voľby do Európskeho parlamentu organizovala Kancelária Európskeho parlamentu a organizačný tím spolupracoval okrem škôl aj s regionálnymi mládežníckymi organizáciami, mestskými parlamentmi mladých, regionálnymi radami mládeže, samosprávnymi krajmi a centrami Europe Direct.

Kedy budú prebiehať?

Študentské voľby sa budú konať približne tri týždne pred termínom skutočných volieb.

 

Nasledovať bude sčítanie hlasov a zverejnenie výsledkov za jednotlivé kraje. Presný postup ako sa zapojiť nájdete tu.

Kontakt

Ak máte viac otázok ohľadom Študentských volieb, neváhajte

nás kontaktovať na ahoj@studentskevolby.sk

 

Rada mládeže Bratislavského kraja
Michalská 9
811 01 Bratislava
+421917393048

ahoj@rmbrk.sk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now